USMEJ sa, život je KRÁSNY

VARIO, s.r.o.
Pražská 2
04011 Košice

IČO: 44823401
DIČ: 2022849609 IČ 

DPH: SK2022849609

č.ú. 2627771430/1100 v Tatrabanke a.s.

Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Vložka číslo: 23970/V

Kontaktná osoba: Dodo Kešelák

SK +421 904 629 299

CZ +420 770 629 299