USMEJ sa, život je KRÁSNY


Darujte svojim deťom nezabudnuteľný zážitok vo Sférickom kine, už od 140€ / oslava (do 80km od Košíc)... Vzdialenejšie lokality dohodou. 

Potrebná miestnosť min. 5 x 6 m.

Bližšie informácie, foto, video po telefonickej dohode... VARIO, s.r.o.
Pražská 2
04011 Košice

IČO: 44823401, DIČ: 2022849609, IČ DPH: SK2022849609

č.ú. 2627771430/1100 v Tatrabanke a.s. SWIFT:  TATRSKBX

IBAN: SK22 1100 0000 0026 2777 1430

Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Vložka číslo: 23970/V

Kontaktná osoba: Dodo Kešelák

SK +421 904 629 299